March 18th 2010

Steinras i Jølster - se video

Torsdag 3. juli gikk det et steinras i Jølster i Sogn og Fjordane. Raset sperret 400 meter av vegen til Søgnesand. En amatørfotograf filmet raset.

Magne Frøystad fra Jølster hadde videokameraet lett tilgjengelig da han så det begynte å rase i fjellet på den andre siden av fjorden. Selv om det ikke er uvanlig at det går større eller mindre steinras i Norge, er det sjelden at noen får filmet slike ras.

Et knapt døgn etter at raset gikk, vurderte fylkesgeologen i Sogn og Fjordane at faren for nye ras var over, og de 20 personene som ble isolert av raset fikk igjen kontakt med omverden.

Her kan du se video:
(avspilles fra NRKs nettsider. Rettigheter: NRK)
Har du modem eller ISDN-oppkobling - klikk her
Har du bredbåndsoppkobling - klikk her
Les artikkel på nettsidene til NRK Sogn og Fjordane 

Les mer om skred - www.ngu.no/skred
Se karttjeneste for skred på www.skrednett.no
NGUs kontakperson: Lars Harald Blikra, tlf: 73 90 41 15