April 26th 2011

Ny publikasjon fra NGU - Bulletin 440

Et nytt nummer i NGU-serien Bulletin, nummer 440 i rekken, kom ut ved årsskiftet.

Publikasjonen har ingen fellestittel, men er en samling artikler med forskjellig tema, fra isotop-datering av granitter i Sør-Norge til isbre-bevegelser og paleoklima i Nord-Norge.

Siste nummer av Bulletin inneholder også en ny og oppdatert forfatterinstruks til hjelp for bidragsytere og artikkelforfattere.

 

Nærmere beskrivelse, innholdsfortegnelse og sammendrag av artiklene i digital utgave finner du her.