March 18th 2010

Spennende landskap på store dyp

Landskapet under havoverflaten er mer spennende enn de fleste tenker seg. Moderne teknologi har revolusjonert oppfatningen av havbunnslandskapet. NGU benytter teknologien aktivt i forskning.
Multistråle-ekkolodd på skip gir detaljerte opplysninger om havbunnen.

For å "se" under havoverflaten har det i mange år blitt benyttet ekkolodd. Men de gammeldagse ekkoloddene med en stråle midt under skipet er i dag erstattet av såkalte multistråle-ekkolodd. Disse sveiper under fartøyet og gir mer enn 100 samtidige målinger av dybdeforholdene.

Derrmed kan det bygges opp en detaljert havbunnsmodell med registreringer for hver meter eller 10-meter. Når du så bruker avanserte visualiseringsverktøy, er det mulig å skape "liv" i modellene over havbunnen. Noen ganger brukes en kunstig sol som styres over en to-dimesjonal dybdemodell. Slik går det an å fremheve bestemte trekk på bunnen. Andre ganger benyttes 3-dimensjonale  fremstillinger . enten som et stillbilde eller som en animasjon hvor man "flyr" over havbunnslandskapet. Her kan du laste ned to eksempler på en slike animasjoner, der du er med på en "flytur" over Røst-revet og Sula-revet. Animasjonene er laget av Ole Christensen, NGU.

På den såkalte Hestesko-ryggen vest for Sandnessjøen ligger enorme korallrev som ble oppdaget ved hjelp av ny teknologi.

NGU er i front blant institusjonene som har tatt i bruk denne teknologien som et ledd i arbeidet med å forske på havbunnen. Slik er de enorme revene med dypvannskoraller på den såkalte Hestesko-ryggen vest for Sandnessjøen oppdaget. Slik ble det også oppdaget gigantiske forsenkninger i Skagerrak - der havbunnen skråner ut mot dypere hav i nordvest - på mellom 200 og 450 meters dyp. Disse forsenkningene er opptil 45 meter dype noen hundre meter brede og 1-2 kilometer lange. Målinger av gassinholdet i vannet over disse gropene indikerer at det siver ut gass fra sedimentære bergarter lenger nede - som er av samme type som de olje- og gassførende bergartene lenger sør i Nordsjøen. Forsenkningene utgjør et svært spesielt habitat, og hvem vet hvilke "monstre" man kan finne i bunnen av disse?

Se animasjon fra Røst-revet (mpeg-fil 2,1 MB)
Se animasjon fra Sula-revet (mpeg-fil 2,5 MB)

Last ned poster med figurer og beskrivelse av havbunnen (pdf)
Les mer om arbeid med å kartlegge havbunnen
Les om MAREANO-prosjektet (pdf)

Vil du vite mer om havbunnen og teknologien som benyttes til kartlegging? Ta gjener kontakt med:
Terje Thorsnes, NGU, tlf: 73 90 42 75
Jan Helge Fosså, Havforskningsinstituttet
Trond Skyseth, Statens kartverk Sjø