March 18th 2010

Ny publikasjon - Bulletin 439

Nå foreligger en ny publikasjon i NGUs engelskspråklige serie Bulletin. Den har fått tittelen "Hardrock hydrogeology - proceedings of a Nordic workshop". En av bidragyterne er NGUs forsker Bjørn Frengstad.

Den siste utgaven av Bulletin er resultatet en workshop i Oslo i august 2001. En rekke hydrogeologer var samlet, og den nye publikasjonen er basert på foredragene som ble holdt. Som tittelen sier - "Hardrock hydrogeology - proceedings of a Nordic workshop" - omhandler artiklene forkjellige tema knyttet til grunnvann i de nordiske landene.

En av bidragsyterne er Bjørn Frengstad, som er forsker ved NGU. Artikkelen er knyttet til Frengstads doktorgradsarbeid, og tar for seg grunnvann i en rekke private brønner i Norge. Han fant blant annet at 30 prosent av brønnene inneholdt for høye verdier av stoffer som har helsemessig betydning - fortrinnsvis fluor, radon og til en viss grad natrium. Grensene for innhold av slike stoffer i grunnvann er beskrevet i drikkevannsforskriften, men private brønner er ikke omfattet av denne. Forøvrig finnes det teknologi for å rense vannet for disse uønskede stoffene.

 

Forsker Bjørn Frengstad, NGU

Les mer om Bulletin 439 og sammendrag av artiklene her.