March 18th 2010

Tørke i grunnvannet neste sommer?

Store deler av Midt- og Sør-Norge har lite grunnvann. Høsten har så langt ikke bidratt til å heve grunnvannsspeilet etter tørkesommeren. Dersom det ikke kommer mer nedbør enn normalt i form av regn de neste ukene, er det fare for tørke i grunnvannet neste sommer - i verste fall tidligere.
Fagsjef Jan Cramer, NGU

1997 var sommeren alle snakket om i Midt-Norge. Inntil årets sommer kom med mer tørke og høyere temperaturer. Situasjonen per i dag er ytterligere forverret. I august var grunnvannspeilet en halv meter under 1997-nivå. For fem år siden sørget en nedbørsrik høst for å rette opp noe av problemene. Hittil denne høsten har nedbørsmengdene vært under normalt, med ytterligere forverring i grunnvannssituasjonen som resultat.

Lite nedbør siden påske
- Snøsmelting er den viktigste kilden til grunnvann. Denne ga mindre enn forventet sist vår. Midt-Norge har hatt lite nedbør siden påske. Den tørre og varme sommeren gjorde at mer vann en normalt fordampet fra overflaten. Høsten har så langt bidratt med lite nedbør, og dessuten var oktober kaldere enn vanlig. Det har igjen ført til at mindre vann har trengt nedover i jordlagene og blitt til grunnvann, forteller Jan Cramer, fagsjef ved NGUs faggruppe for geokjemi og hydrogeologi.

På sensommeren var det flere vannverk som fikk tørre brønner. Det førte til at det ble boret dypere brønner en del steder. Situasjonen per i dag er at de fleste vannverk har tilgang til grunnvann frem til neste sommer. Om vinteren er det lite tilførsel av grunnvann, noe som betyr at grunnvannsnivået fortsetter å synke. Situasjonen kan da bli at flere vil miste vannforsyningen utover vinteren. En kombinasjon av lite snø og barfrost vil i tillegg kunne gi dyp tele slik at det meste av snøsmelting neste vår vil renne av i stede for å sige ned i bakken.

Normalt tidligst om ett år
- Nå håper vi på en mild november med mer nedbør enn normalt. Selv om vi får det, vil lite vann trenge ned og bli til grunnvann. En snørik vinter med normal avsmelting til våren vil være et det viktigste bidraget. I beste fall går det ett år før nivået er tilbake til normalt, sier Jan Cramer.

I hele Sør-Norge har lite regn de siste tre månedene gitt ekstremt lite vann i mange uregulerte vassdrag. Selv om det har pågått målinger i 100 år enkelte steder, er det flere eksempler på at det aldri har vært målt så lav vannstand tidligere.

NGU jobber i samarbeid med NVE på evaluering av grunnvannsnivået i landet, og for å skaffe informasjon og råd til de som blir berørt av tørkesituasjonen.

Les mer:
Grunnvann
Brønndatabasen
An introduction to Groundwater in Crystalline Bedrock (bok)
NVE advarer mot vannmangel i jula (nyhet i Adresseavisen 12.11.02)

Kontaktpersoner ved NGU:
Jan Cramer tlf: 73 90 43 10
Atle Dagestad tlf: 73 90 43 60
Øystein Jæger tlf: 73 90 43 14

Kontaktpersoner ved NVE:
Tor Simon Pedersen, tlf. 22 95 92 05
Nordland: Regionsjef Aage Josefsen, tlf. 76 92 33 60
Midt-Norge: Rådgiver Tore Sandnæs, tlf. 72 89 65 73