March 18th 2010

Engelske websider på www.ngu.no

Endelig er NGU tilbake med et tilbud til brukere som foretrekker engelsk framfor norsk.

NGU har en periode være uten tilbud til engelskspråklige brukere av www.ngu.no. Nå har vi fått et fullverdig tilbud på plass. Du finner inngang til våre engelske nettsider i menyen øverst på siden.

Vi vet at mange av våre brukere foretrekker engelsk, ikke minst fordi geologi - i likhet med mange andre fagområder - i økende grad forholder seg til samarbeid og nettverk på tvers av landegrensene.

NGUs nettsider er i hovedsak like omfangsrike enten du ønsker norsk eller engelsk tekst. Imidlertid er tilbudet noe redusert for engelskspråklige brukere som ønsker å benytte seg av tjenesten "Kart på nett".