April 10th 2012

Kan man se gull i en stein

Finnes gull ofte i bergarter med mye kvarts i? Klarer man å se gull visuelt f.eks i stein, og i såfall hvordan ser den ut og hvordan kan man raskt fastlå om det kan være gull eller ikke?

Gull opptrer ofte sammen med kvarts, og finnes mange steder i hvite kvartsårer i fjellet. Dessuten opptrer det gjerne sammen med kismineraler som messingfarget svovelkis og gul kobberkis.

De fleste gullmalmer i verden, slik som på Bidjovagge inneholder usynlige mikroskopiske korn av gull. Så selv om malmen inneholder mye gull så er det ikke synlig for øyet. Men noen gullforekomster fører selvfølgelig synelige korn av gull selv om dette ikke er så vanlig. Tykke massive ganger på mer enn noen få millimeter bredde bestående av bare gull finnes nesten ikke i naturen.

Gull er et meget tungt metall med samme farge som en gullring. Hvis du finner store nok korn av gull så er den beste testen for å skille det fra kobberkis og ta en nål og ripe det. Gull er bløtt og smibart og lar seg ripe i motsetning til kobberkis som er et hardt og sprøtt mineral. Geologene på NGU sender prøver som de tror det er gull i til utlandet for kjemisk analyse.