February 13th 2008

Utryddelse av dinosaurene

Hva vet vi egentlig om utryddelsen av dinosaurene? Var det et meteorittnedslag som utryddet dem, eller var de da allerede utryddet i Europa?

Diskusjonen om meteorittnedslag og masseutslettelse av arter er kontroversiell pga manglende bevis og sparsomt datagrunnlag. Det finnes bare et godt eksempel på at et slikt meteorittnedslag er knyttet mot en masseutslettelse, og det er det store antall arter som døde ut på grensen mellom kritt- og tertiærtiden (ofte kalt K/T grensen) for 65 millioner år siden. Det var da dinosaurene forsvant, sammen med flere grupper av andre organismer. Man har funnet en rekke klare spor etter et kolosalt stort asteroidenedslag på den tiden (Chicxulubkrateret), og dette og andre virkninger etter episoden har blitt undersøkt i stor detalj de siste ti/femten årene. Krateret er et ca 200 km stort nedslagskrater som finnes på Yucatanhalvøya i Mexico. Dyrelivet endret seg fullstendig som et resultat av dette nedslaget.

Når det gjelder dinosaurer i Europa, er det ikke riktig at disse allerede var utryddet. Det var dinosaurer f.eks. på Svalbard (spor funnet) og Nordsjøområdet (som da var land, fossiler funnet) helt frem til slutten av kritt-tiden. Så forsvant de, for ca. 65 millioner år siden.