February 13th 2008

Berggrunnen i Trøndelag

Hvilke geologiske prosesser har formet berggrunnen i Trøndelag?

Dette er et ganske stort og omfattende spørsmål, men kort sagt er det den kaledonske fjellkjedefoldningen som har styrt hele dannelsen. Den skjedde for 450-400 millioner år siden ved at kontinentplaten som bestod av Amerika/Grønland kolliderte med den europeiske platen. Dermed ble en del bergarter presset langt ned i jordskorpen og ble utsatt for høye trykk temperaturer, slik at alt ble omformet og nye mineraler ble dannet. Om man studerer et geologisk kart, vil man kunne se at de fleste bergartsenhetene ligger i langstrakte rygger i nordøst-sydvest retningen. Dette er også et resultat av fjellkjedefoldningen.

Det finnes mye stoff på internett om den kaldonske fjellkjedefoldning, f.eks.: