February 27th 2008

Granatskarn

Hvordan er granatskarn dannet, og hvilke bergarter bør man se etter for å finne dem?

Skarn dannes i kontakten mellom granitt og kalkstein. På et geologisk kart må man altså finne områder hvor kalkstein og granitt ligger nærme hverandre.

Les mer om skarn: