April 11th 2008

Geologibok til videregående skoler

Alle landets videregående skoler får boka "Geologi for samfunnet gjennom 150 år — arven etter Kjerulf". Hensikten med boka er å vise hvordan geologisk kunnskap griper inn i vår hverdag på mange felt.

Elever_BymarkaElever fra Trondheim Katedralskole blir undervist av NGU-forsker Trond Slagstad i Bymarka utenfor Trondheim. Foto: Eli Bentseng Herstad

Elever_BymarkaForsker Trond Slagstad synes det er spennende å formidle geologi til ungdom. Her i Bymarka utenfor Trondheim. Foto: Eli Bentseng HerstadI det 21. århundre er samfunnet mer avhengige av geologisk kunnskap enn noen gang før. Det har utdanningsmyndighetene tatt konsekvensen av. I fjor ble det opprettet et eget geofag i den videregående skolen.

Allerede nå tilbyr 90 av landets 300 videregående skoler undervisning i dette faget.

Jubileumsbok

- Dette synes vi ved NGU er svært gledelig. Derfor deler vi ut boka "Geologi for samfunnet gjennom 150 år — arven etter Kjerulf" til alle landets videregående skoler, opplyser administrerende direktør Morten Smelror ved NGU.

Boka ble laget i forbindelse med NGUs 150-årsjubileum i februar og målet er å vise hvordan geologisk kunnskap griper inn i vår hverdag.

Faglig påfyll

- Både det norske samfunnet og NGU som institusjon er avhengig av tilgang på geologisk kunnskap også i framtida. Derfor synes vi det er svært gledelig at så mange skoler tilbyr undervisning i geofaget, sier Morten Smelror. 

- Samtidig ser vi at det er stort behov for undervisningsmateriell og faglig påfyll. Vi håper at boka kan være til inspirasjon for undervisningen i naturfag generelt, og geofag spesielt, sier han.