July 13th 2017

Slik ble Nordland til

JULING: Prosjektleder Aleksandra Jurus studerer marmor og kalksilikatbergarter ved Røssvatnet i Hattfjelldal. Dette har opprinnelig vært sedimentære bergarter, som har fått mye juling under den kaledonske fjellkjedefoldningen. Foto: Rolv Dahl
Landskapet ble skapt av voldsomme krefter gjennom en tre milliarder år lang geologisk historie. Nå skal historien om Nordland presenteres i bokform.

Geologer har i tre sommersesonger trålet nesten samtlige av Nordlands 40 kommuner. De har sett på flere hundre steder med spennende geologi; notert, fotografert og registrert.

- Informasjon om geologi er nødvendig for å forstå naturmangfoldet, og viktig for å skjønne historie og kultur. I prosjektet "Nordland blir til" ser vi også på hvordan nordlendingene har tatt i bruk ressursene fra mineralriket, sier prosjektleder Aleksandra Jurus ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

TRIO: En sentral trio under arbeidet med Nordland blir til. Fra venstre fylkesgeolog Ola Torstensen, NGUs prosjektleder Aleksandra Jurus og geolog Rolv Dahl. Foto: Gudmund Løvø

Geologisk arv

Hun forteller at geologene registrerer geologiske steder som kan brukes i både undervisning, forskning og turisme. - Vi registrerer og sammenstiller alt vi finner i en åpen og lett tilgjengelig database for geologisk arv. Samtidig skal vi lage ei bok som forteller den geologiske historien i fylket. Målgruppene er naturinteresserte nordlendinger, turister, skoleverk, forvaltning og næringsliv, sier hun.

Også NGUs administrerende direktør Morten Smelror har deltatt i kartleggingen i Nordland. Han er fascinert av naturen i fylket og har kost seg med arbeidet. - Veldig flott, dette har det vært spennende og interessant å være med på, sier han.

Fra fjell til hav

De geologiske attraksjonene som blir beskrevet omfatter alt fra Sulitjelma gruver og Nordlands bergverksindustri, via jettegryter, grotter og svaberg, til spektakulære formasjoner som Torghatten i Brønnøy kommune og fjellformasjonen Sju søstre i Alstadhaug.

- Vi skriver om naturressurser som stein, olje og fisk, om natur- og kulturhistorie, om kulturminner, bergindustri og bosetting - og selvsagt om geologiske steder som alle kan se, forteller NGU-geolog Rolv Dahl, som er en aktiv deltaker i arbeidet med "Nordland blir til".

Mange gode tips

Han mener at interessen for hvordan landskapet er blitt til er stor, og økende, blant folk flest.

- Vi tror at en oversikt over Nordland fylkes geologi med geologiske godbiter vil øke reiseopplevelsen og bidra til større forståelse for geologien som en del av naturen. Når vi har reist rundt i fylket, har vi også fått  mange tips fra folk om steder og områder som vi ikke kjente til fra før, og som det var vel verdt å undersøke nærmere. Det har vært svært interessant, sier Rolv Dahl.

"Nordland blir til" er et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, museer i Nord­land og Nord universitet. Fylkesgeolog Ola Torstensen i Nordland har vært initiativtaker og en pådriver i prosjektet. Selve boka, som blir rikt illustrert med kart, figurer og bilder, er ventet utgitt om et par år.

TIL TOPPS: "Nordland blir til" har ført forskerne rundt i nesten alle kommunene i fylket. Her er forsker Rolv Dahl fotografert på Værøy i Lofoten. Foto: Morten Smelror
GODBITER: :Dette er bergarten porfyrgranitt på Galten i øykommunen Dønna.  Forskerne beskriver også bergartene i sin jakt på geologiske godbiter. Foto: Morten Smelror
VARIERT: Forsker Rolv Dahl på Karneset i Hattfjelldal. Her ser han nærmere på den varierte berggrunnen. Hvit marmor veksler med mørke lag av glimmergneis. Det hele er gjennomskåret av tynne striper av kvarts. Dette er Helgelandsdekket; omvandlede sedimentære bergarter fra restene av den kaledonske fjellkjeden. Foto: Aleksandra Jurus