April 15th 2008

Tykke og tynne løsmasseavsetninger

Hva menes det med tykke og tynne løsmasseavsetninger på geologiske kart? Hvor mange meter dreier det seg faktisk om?

Dette er det vanskelig å svare nøyaktig på. Ved geologisk kartlegging er det nødvendig å generalisere og forenkle fremstillingen av løsmasseavsetningene. Å måle eksakt dyp til fjell overalt ville ha krevd utrolig mange og kostbare geofysiske målinger. I de tilfeller man trenger helt nøyaktige opplysninger er det naturlig å gå inn etterpå med detaljundersøkelser. Våre kart kan ikke erstatte detaljundersøkelser. Det er konsulentselskaper som utfører slikt.

Våre kart viser "tynt/usammenhengende dekke" der hvor det er relativt lite løsmasser og ganske hyppig med små fjellblotninger som er for små til å avmerkes hver for seg. Kort sagt grunnlendte områder, ofte skogsmark, gjerne for grunt til å kunne dyrkes, men små flekker kan være dyrket, gjerne på forvitringsjord. 

Når vi bruker begrepet  "sammenhengende eller tykt  dekke" betyr det at fjellblotninger normalt ikke er synlige, at minimumstykkelsen er en halvmeter, og ofte betydelig mer. Noen steder kan man se av terrengformer som raviner, terrassekanter etc. at tykkelsen er mange meter. Da kan det være angitt et punkt på kartene, for eksempel >15, som betyr mer enn 15 m. På de få stedene det er utført geofysikk eller boringer vil kartene gi mer informasjon enn man kan lese av det generelle kartbildet.

NGU arbeider med å legge ut både en komplett tegnforklaring til kartene og forklaringer på våre nettsider. Dette vil komme etter hvert.