May 15th 2008

Geologisk utvikling av Lochaber-området i Skottland

Hvor kan man finne noe om Lochaber-området i Skottland og geologien der?

Lochaber i Skottland har en såkalt geopark-status, utnevnt av UNESCO på grunn av sin spennende geologi. Geoparken har egen nettside:

I tillegg finnes det mye spennende om Skottlands geologi generelt på denne nettsiden:

Det finnes mer om steinparker og geoparker på våre nettsider.