March 18th 2010

50 år med flykartlegging

I år er det 50 år siden NGUs medarbeidere for første gang tok i bruk fly til å utforske den norske berggrunnen. Se flere bilder nederst i artikkelen.

Fly i 1968Dette flyet av merket Heron måtte i 1968 nødlande på Vestfjorden og sank kort tid etter landingen. Siden har fly eller helikopter vært brukt hvert år for å kartlegge berggrunnen på land og sokkel, og dermed vært et viktig bidrag til leting etter petroleum og mineralressurser.

Instrument til ubåt-leting

Det aller første instumentet til flymagnetiske målinger ble anskaffet av NGU for nøyaktig 50 år siden. Instrumentet ble i sin tid kjøpt fra USGS, som er NGUs søsterorganisasjon i USA, og hadde tidligere vært brukt til leting etter ubåter under andre verdenskrig.

Dramatikk på Vestfjorden

Gjennom historien har flere forskjellige fly og helikopter blitt benyttet. Dramatikk har det også vært, som for eksempel da et Heron-fly med NGUs medarbeidere måtte nødlande på Vestfjorden 4. september 1968. Både flyet og alt utstyret gikk tapt, men til alt hell ble ingen av de seks personene om bord skadet.

Lavtflyvning over Barentshavet

I sommer er det en to-motors Piper Chieftain fra Fly Taxi Nord i Tromsø som flyr NGUs geofysikere over Barentshavet. Den magnetiske sensoren, som fanger data fra berggrunnen under havbunnen slepes 70 meter under flyet. Under arbeid for NGU har flyet en marsjhøyde på 230 meter over havoverflaten.
Magnetiske data i Norge og omliggende havområder.Magnetiske data samlet med fly i Norge og omliggende havområder. Blå profiler viser data samlet inn av NGU og grønne profiler viser data fra TGS-NOPEC.

DC-3 brukt i 1973 til flymålinger.DC-3. En stor flymaskin som ble benyttet av NGU til flymagnetiske målinger i 1973.

Flymåling i BarentshavetI år bennyttes dette flyet til kartleggingen av Barentshavet - en to-motors Piper Chieftain.

Flymagnetiske målinger i 1962Kolbjørn Brandhaug (t.v) og Henrik Håbrekke på jobb i Heron-flyet som ble benyttet fra 1966 til det havarerte i 1968.

Flymagnetiske målinger 1962Avansert teknologi etter datidens målestokk. Kolbjørn Brandhaug i arbeid på siste halvdel av 1960-tallet.