June 26th 2008

Geopark skal lokke turister

I juni åpnet Skandinavias første geopark. Gea Norvegica Geopark omfatter et område på 3.000 kvadratkilometer i åtte kommuner i Vestfold og Telemark fylker.

RognstrandaTIDSSPENN: På Rognstranda i Bamble går vi på prekambriske gneiser som er 1,5 miliarder år gamle. Fjellet i bakgrunnen består av kalkstein og skifer fra ordovicium. Tidsgapet over den vesle fjordbukta er på en milliard år.

Området har et unikt geologisk mangfold, som har påvirket biologi, landbruk, bosetting, industriutvikling, samferdsel og kultur i hele området.

Geologiens rolle

Målet med geoparken er å bidra til en bærekraftig utvikling av naturarven ved å gjøre lokalbefolkning, utdanningsinstitusjoner og turister bevisst på geologiens rolle i samfunnet. Parken skal også bidra til å gjøre området til et attraktivt turistmål.

UNESCO-nettverk

Etter en omfattende søknadsprosess fikk Gea Norvegica Geopark status som en europeisk geopark i 2006. Parken inngår i UNESCOs "Global network of geoparks", som omfatter 56 geoparker fra 17 land rundt i hele verden.

MølenNASJONALBERGART: Statsråd Dag Terje Andersen besøkte geoparken under åpningen. Her er han i Mølen, hvor blokker av nasjonalbergarten larvikitt er dandert med stein fra Raet.

 UnescoINITIATIV: Geoparkens pådriver Sven Dahlgren (t.v.) sammen med UNESCOs koordinator Patrick McKeever.