August 5th 2008

Bestselgerkart over Oslofeltet ferdig

Berggrunnskartet som dekker hele Oslofeltet er nå utgitt i 1:250 000 skala. Allerede i sin foreløpige utgave har Oslofeltkartet vært en av NGUs bestselgere. Nå er det ferdigstilt, trykket og lansert under verdenskongressen i geologi.

OslofeltetPå Gullholmen ved Jeløya i Oslofjorden finner du lavabergarter fra perm tid. Et av mange faste stopp på geologiske ekskursjoner i Oslofeltet.

Ole LutroOle Lutro.- Det var et stort behov for å lage et nytt berggrunnskart over Oslofeltet. Det siste trykte kartet fra NGU ble gitt ut så langt tilbake som i 1923, mens hovedstaden ennå het Kristiania, forteller forsker Ole Lutro, som har stått for sammenstillingen sammen med kollega Øystein Nordgulen.

Lutro påpeker at Oslofeltet er et klassisk område innen geologi:

– Det har en variert og til dels meget instruktiv geologi i et lett tilgjengelig område. Oslofeltet har vært et vel besøkt sted for geologer etter at det først ble beskrevet av den tyske geologen Leopold von Buch, som besøkte Norge i årene 1806 til 1808.

Oslofeltet strekker seg fra Langesundsområdet i sør til Brumunddal i nord og er dannet av en gammel innsykning i jordskorpen. Det inneholder bergarter fra jordens oldtid.

Kristianiafeltet

- Selv om feltet har vært populært, har det vært heller sparsomt med trykt kartmateriale. I 1923 publiserte NGU "Geologisk oversiktskart over Kristianiafeltet" med W.C. Brøgger og Jacob Schetelig som forfattere, opplyser Ole Lutro.

Riktignok er landets berggrunn dekket av et nytt kartverk i målestokk 1:250 000, men der strekker Oslofeltet seg over tre kart. I forbindelse med NGU-prosjektet Geologi i Osloregionen (GEOS) var det behov for å sette sammen et kart for hele feltet som grunnlag for andre geovitenskapelige undersøkelser.

Det foreløpige kartet fra 2004, som var tenkt for internt bruk på NGU, ble imidlertid svært så populært, og produsert og distribuert i mange hundre eksemplarer.

I forbindelse med den 33. Internasjonale Geologiske Kongressen (IGC) i Oslo 6. - 14. august, er det nye "Oslofeltet, berggrunnskart", ferdigsstilt og trykket.

Kart over geoparken

Arne SolliArne Solli.To andre kart som også nylig blitt sammenstilt og presentert, er berggrunns- og løsmassekartene over geoparken Gea Norvegica. Begge kartene ble ferdig til åpningen av parken i juni, og arbeidet er gjort av henholdsvis forsker Arne Solli på berggrunnen, og forskerne Bjørn Bergstrøm og Bjørn Ivar Rindstad på løsmassedelen.

I tillegg er tre 1:50 000-berggrunnskart utgitt denne våren, kartblad Mehamn, Skjøtningsberg og Hardangerjøkulen. David Roberts står for kartblad Mehamn og Skjøtningberg, og tidligere NGUer Helge Askvik for Hardangerjøkulen.