September 4th 2008

Bjørn Bølviken hedret

NGUs mangeårige forsker Bjørn Bølviken (80) er hedret med Vernadskymedaljen, den mest prestisjetunge utmerkelsen man kan oppnå fra den internasjonale geokjemisammenslutningen IAGC.

Bjørn BølvikenUtmerkelsen ble gitt Bjørn Bølviken (t.h.) av visepresident Clemens Reimann i IAGC under Verdenskongressen i geologi i Oslo.

Bjørn BølvikenBjørn Bølviken (80) var stolt av hederen, men i sin takk-for-prisen-tale var han som vanlig mest opptatt av å se framover.Bjørn Bølviken har en over 50 år lang og betydningsfull karriere bak seg som geokjemiker. Han så blant annet viktigheten av å kombinere medisin og geologi lenge før mange av sine kolleger.

Bølviken mottok medalje, heder og vakre ord midt under den store Verdenskongressen i geologi i Oslo i august.

Langt arbeid

Allerede i 1971 startet Bølviken et samarbeid med medisinere for å se på sammenhengen mellom naturlige konsentrasjoner av kjemiske elementer i jord, sedimenter og vann, og knytte kunnskapen til utbredelsen av stedegne sykdommer. Det var dette arbeidet som ledet fram til begrepet Geomedisin.

- Men det er først i de siste årene at feltet medisinsk geologi faktisk har oppnådd tilstrekkelig oppmerksomhet. Bjørn Bølviken var helt avgjørende i å etablere fundamentet for medisinsk geologi, fastslår juryen.

Stor karriere

Bølviken er utdannet ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) og har forfattet, eller vært medforfatter av, mer enn 100 vitenskapelige artikler over et bredt fagfelt. Den høythengende Verandskymedaljen hedrer fremragende utført vitenskapelig arbeid gjennom en stor karriere.