October 9th 2008

Platebevegeler og varsling av jordskjelv

Hva er det som gjør at platene i jordskorpen beveger seg? Jeg har dessuten hørt om noe som heter VAN-metoden, som er en elektrisk strøm som greske forskere hevder kan forutsi jordskjelv. Har denne metoden vist seg å være pålitelig?

Motoren i platebevegelsene er (sannsynligvis) konveksjon i mantelen. Mantelkonveksjon er en sirkulerende massebevegelse som skyldes temperaturforskjeller. Varmt materiale i mantelen strømmer langsomt opp, avkjøles og synker ned igjen et annet sted. Se mer om platetektonikk og mantelkonveksjon for eksempel her:

http://www.ig.uit.no/geostudiesamling/

Akkurat hvordan mantelen strømmer er fagfolk likevel ikke helt enige om. Dette er et aktivt forskningsområde også på NGU.

Å kunne forutsi jordskjelv er i utgangspunktet svært vanskelig. VAN-metoden, som baserer seg på tolking av elektromagnetisk stråling, har hittil ikke vært brukt til å forutsi noe skjelv, og man har derfor så langt ikke noe bevis for at dette er en pålitelig metode. Man vet heller ikke om metoden er universell eller bare nyttig lokalt der den er utviklet (dvs. Hellas).

Man kjenner til mange faktorer som gjerne er forløpere til et skjelv. Men fra dette og til å kunne forutsi skjelvets nøyaktige tidspunkt, størrelse og stedfesting (lengde- og breddegrader, engelsk: TLM - Time Location Magnitude) er veien lang.
Så langt har de mest pålitelige metodene for å forutsi skjelv vist seg å være geokjemiske metoder, basert på endringer i grunnvannsnivå og vannkjemi forut for skjelvene.

Mer om VAN-metoden i wikipedia (engelsk versjon)

Se også artikkel i Forskning.no fra juli 2008 om mulige nye metoder for varsling av jordskjelv ved hjelp av endring i hastighet på seismiske bølger.