January 12th 2009

Mulig kalkstein ved Hidra i Vest-Agder

Jeg har sett en stein i en hage på Hidra ved Flekkefjord, som jeg lurer på om kan være kalkstein? Steinen er hullete, og så nesten ut som en svamp. På en nederlandsk hageside på nett så jeg en stein som så likedan ut. Her ble steinen kalt for torfu eller tofu?

Siden vi ikke har noe bilde av steinen er det svært vanskelig å si hva slags stein du har sett. (Selv med bilde ville det vært vanskelig!)
 
Ut fra beskrivelsen kan det høres ut som kalkstein. Men det som er sikkert, er at det finnes svært lite kalkstein både på Sørlandet og i Rogaland, så om det er kalkstein må den ha kommet fra Oslo-området. Dette er for så vidt ikke urimelig, for det finnes masse eksempler på at stein er blitt fraktet med isen langs kysten fra Oslo til Rogaland og enda lenger. Du nevner ikke fargen på steinene. Om det er kalk burde de være grå, og så myk at de lett kan ripes med kniv.

En annen mulighet er at det er noe slagg fra et smelteverk, men det er vel enda mindre sannsynlig at noe slikt er havnet på Hidra. Og hva med Leca-blokker?? De er ganske hullete og er blitt forvekslet med vanlig stein før.

Har ikke hørst om torfu eller tofu i geologisk sammenheng, men torf på nederlansk betyr visstnok torv på norsk. Ellers er tuff en vulkansk lavabergart som godt kan være ganske hullete. Den finnes knapt i Norge, men er rapportert langs kysten der de har kommet flytende fra Island (de er så hullete og porøse at de er lettere enn vann!)