February 18th 2009

Diatomitt

Hva er "Natural Diatomite"?

"Natural Diatomite", eller diatomitt som det heter på norsk, er en avsetning med  diatomeer (kiselalger). Som jordart kalles den gjerne kiselgur.

Geologisk leksikon: http://www.toyen.uio.no/geomus/leksi/d/diatomitt.htm
Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Diatomitt
Wikipedia om kiselalger: http://no.wikipedia.org/wiki/Kiselalger