April 29th 2009

Stein med avtrykk av gress?

En stein funnet i fjæra har på den ene siden et særegent mønster: det ser ut som avtrykk av gress som ligger i alle retninger. Hva er dette?

"Gresset" du ser er nåler av det mineralet som heter hornblende (eller amfibol). Dette mineralet danner lange mørke nåler, som er utkrystallisert og har vokst i alle retninger i en skifer. Geologene bruker ofte betegnelsen "Garbenskifer". Garben er det tyske ordet for kornnek, så beskrivelsen av at det ligner gress er ganske treffende.

Garbenskifer har en gang vært en type leire, som så har blitt forsteinen langt nede i jordskorpa under høyt trykk og høy temperatur slik at mineralene har krystallisert seg. Eksempel på en slik type skifer er Ottaskifer.

Mer om hornblende i Geologisk leksikon
Mer om garbenskifer i Geologisk leksikon