May 15th 2009

Mer penger til skredforebygging

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett mer penger til forebygging av skredulykker. Midlene skal gå til utvalgte sikringstiltak i høyrisikoområder, oppstart av fjellskredovervåking og etablering av en forsknings- og formidlingsenhet i Førde.

NordnesfjelletOVERVÅKES: Det ustabile Nordnesfjellet over Lyngen med Lyngseidet tvers over fjorden.

Mannen i RomsdalOVERVÅKES: Det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdal.Regjeringen foreslår å øke innsatsen med 60 millioner kroner i 2009 til totalt 168 millioner kroner.

- Vi er opptatt av at sikringstiltak i de skredutsatte områdene Bøle i Skien og Kattmarka i Namsos kan gjennomføres uten forsinkelser og har derfor bevilget 20 millioner til hvert av disse prosjektene, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Mannen og Nordnes

Bevegelser i flere ustabile fjellparti her i landet har skapt behov for å igangsette overvåkning. Regjeringen bevilger 18 millioner kroner til å sette igang tiltak for overvåking av Mannen i Romsdal og Nordnes i Troms.

- Økningen gir Regjeringen muligheten til å bedre sikkerheten for innbyggerne i de mest skredutsatte områdene, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Satser på Førde

Som statlig skredetat er Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) i gang med oppbygging av kompetanse innen skredforebygging. NVEs regionkontor i Førde skal styrkes særskilt ved etablering av en forsknings- og formidlingsenhet for skred. Det bevilges to millioner kroner til å påbegynne oppbyggingen av enheten i Førde.

- Økt innsats innen skredforebygging bidrar til at folk kan være trygge der de bor og ferdes. Enheten i Førde vil være et viktig bidrag som vil styrke NVEs skredkompetanse og bedre bistanden til kommunene, sier Terje Riis-Johansen.