July 1st 2009

Radonfare i hus

Hvor stor er radonfaren der jeg bor?

NGU kan svare på generelle spørsmål om dannelse og transport av radon i grunnen, om hvilke bergarter og løsmassetyper som oftest er assosiert med radon. Ellers kan vi si noe om radonfaren på Østlandet der vi har publisert kart i samarbeid med Statens Strålevern. Kartene finnes på våre nettsider:

Om radon på NGUs nettsider

Vår kartlegging av berggrunn, løsmasser og radonfare er for grov til å si noe om den enkelte bolig eller boligfelt. Vi sitter heller ikke med oversikt over radonmålinger i inneluft - her må man ta kontakt med kommunen eller Statens Strålevern for mer informasjon.

Statens strålevern anbefaler alle som er i tvil å gjennomføre en radonmåling. På nettsidene til Strålevernet finner du mer informasjon om måling av radon i inneluft og hva man kan gjøre for å redusere radonkonsentrasjonen:

Radon i inneluft
Måling av radon
Radon i boliger
Tiltak