June 9th 2009

Alunskifer får kjellergulvet til å heve seg

Jeg har alunskifer på tomta mi. Huset mitt er ca 30 gammelt. I det siste har jeg registrert at kjellergolvet hever seg enkelte steder. Har dere noen forklaring på hvordan det kan skje?  Kan det komme av at grunnvannet stiger ved mye regn og kommer i kontakt med alunskiferen? 

Ved tilgang på vann og oksygen vil alunskifer både svelle og oksydere. Pyritt (svovelkis) og phyrotitt (magnetkis) i alunskiferen oksyderer og danner svovelsyre. Dette fører til syreangrep på betongkonstruksjoner, jern og stål, samtidig som svelling medfører at kjellergulv og andre bygningskonstruksjoner kan sprenges i stykker. Ved bygging bør man derfor prøve å isolere alunskiferen fra bygningskonstruksjonene.

Noen typer sement er for øvrig mer motstandsdyktige for denne typen angrep.

Les mer om alunskifer i blant annet Store Norske Leksikon