June 9th 2017

Ønsker kartlegging på de syv hav


Europa har fokus på å bruke offentlige data til å stimulere verdiskapning i marine og maritime næringer.
Ledelsen i det norske MAREANO-programmet har lansert en global versjon for kartlegging av havbunnen. Målet er å stimulere til blå vekst i marin og maritim industri.

MAREANO-programmet har kartlagt dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder i over ti år. Nå vil de ut på de syv hav, og har sjøsatt MAREAGLO.

- Temaet ble diskutert på EUs årlige Maritime Day i Storbritannia nylig, forteller forsker Terje Thorsnes ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), som deltok på møtet sammen med John Morten Klingsheim fra Kystverket.

- Vi ser at interessen for å bruke offentlige data til å stimulere aktivitet og nyutvikling innenfor maritim og marin industri har fokus i Europa. I Norge har vi hittil vært mest opptatt av å dekke behovet myndighetene har for en god forvaltning av havområdene, sier Thorsnes.

Han summerer opp andre viktige innspill fra arbeidsmøtene om havbunnskartlegging under EUs Maritime Day, på denne måten:

  • Det er svært viktig med et tett og godt samarbeid mellom industrien og institusjoner som driver marin datainnsamling. Samarbeidet er nødvendig for å sikre veksten innen blå økonomi, og for å sikre data til kartlegging, planlegging og overvåkning.
  • Et godt samarbeid mellom partene gir en vinn-vinn-situasjon, som kan resultere i både reduserte utgifter og høyere kvalitet på produktene. Databasene må i så stor grad som mulig tilpasses eksterne brukeres behov.

- Basert på de norske erfaringene håper jeg at MAREANO nå kan bli eksportert, også ut over Europas grenser, sier Terje Thorsnes. Han mener at tilpassede varianter av MAREAGLO på lengre sikt kan bidra til en mer kunnskapsbasert forvaltning av havområdene og samtidig medvirke til å oppfylle FNs mål om bærekraftig utvikling.

Selve MAREANO-programmet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Kartverket og Norges geologiske undersøkelse. Resultatene blir gjort tilgjengelig på mareano.no og visualiseres ved hjelp av kart. I tillegg leverer en rekke samarbeidspartnere data og kart fra sin virksomhet.

Relaterte prosjekter

MAREANO
MAREANO maps the bathymetry, seafloor conditions, biodiversity, geodiversity and sedimentary contamination along the Norwegian coast and sea areas.