September 18th 2009

Sydvaranger i produksjon igjen

Norge er tilbake som metallprodusent. Sydvaranger Gruve AS vil være i full produksjon andre uke i oktober. Første båtlast med magnetittkonsentrat, slig, ventes å gå fra Kirkenes til stålverk i Nederland i andre uke av november.

Sydvaranger GruveFOREKOMST: Båndet jernmalm, kvarts og magnetitt, i Kjellmannsåsen. Forekomsten er avdekket og klar for bryting.Malmbrytingen har allerede pågått siden årsskiftet, og prosessen med å bygge opp selskapet mot full produksjon har pågått for fullt i år. Selskapet har nå ansatt vel 150 personer og venter å være cirka 250 ved årsskiftet.

Landets største gruve

Planlagt produksjon i 2010 er sju millioner tonn jernmalm, som skal gi slig til en eksportverdi av omtrent 1,5 milliarder kroner.

Det blir landets største gruve. Norsk bergverksstatistikk vil med det gjøre et betydelig hopp og det betyr at malm/metaller vil komme tilbake som en viktig del av norsk mineralbasert industri, etter å ha vært nærmest fraværende i mer enn 10 år.

Det betyr også at Finnmark fylke rykker opp fra å være det femte største bergverksfylket i landet, til å utfordre Møre og Romsdal om førsteplassen.

Jernforekomstene i Sør-Varanger var i drift i 90 år, fra 1906 til 1996, og produserte omtrent 200 millioner tonn malm. Etter den betydelige prisoppgangen etter årtusenskiftet ble det gjort nye reserveanslag.

Store verdier i bakken 

Selskapet Northern Iron har investert australsk kapital i gjenåpning av gruvedriften, og de seneste reserveestimatene etter australsk industristandard angir til sammen 395 millioner tonn jernmalm (indicated and inferred), med 31 prosent jern.

Dersom vi bruker jernprisen fra Fennoscandian Ore Deposit Database (FODD), med metallpriser basert på gjennomsnittet i perioden 1995-2005, kan vi sette en in-situ verdi på forekomstene til 24 milliarder kroner.

Det er komplisert å sette en eksakt pris på en slik metallressurs der den ligger i bakken. Og det er særlig vanskelig når det gjelder jern. Det globale jernmarkedet preges av langsiktige, spesialiserte kontrakter. Prisen som nå kan oppnås på et magnetittkonsentrat, i etterkant av finanskrisen og råvarepriskollapsen,  er vanskelig å anslå. Likevel gir dette tallet en god indikasjon på verdien.

Så er det opp til gruveselskapet å klare å få verdiene opp av bakken med et positivt økonomisk resultat på bunnlinja. Sydvaranger Gruve AS er i alle fall optimistiske.

Sydvaranger GruveBJØRNEVANN: FODD arbeidsgruppe, et russisk-finsk-svensk-norsk samarbeidsprosjekt, foran det gamle dagbruddet i Bjørnevann. Fra venstre: Pekka Nurmi (GTK, Finland), Christina Lundmark (SGU, Sverige), Pasi Eilu (GTK, Finland), Jan-Anders Perdahl (SGU, Sverige), Vasily Litvinenko (SC Mineral, Russland), Stanislav Krasotkin (VSEGEI, Russland), Margarita Korsakova (SC Mineral, Russland), Morten Often (NGU), Torbjörn Bergman (SGU, Sverige) Esko Korkiakoski (GTK, Finland) og Jan Sverre Sandstad (NGU).