November 2nd 2009

NGU-avtale med Oljedirektoratet

NGU har inngått en samarbeidsavtale med Oljedirektoratet. Målet med avtalen er å bidra til å utvikle samarbeid og felles prosjekter.

Bente Nyland og Morten SmelrorFORNØYDE SJEFER: NGU-direktør Morten Smelror og oljedirektør Bente Nyland er tilfredse med den nye avtalen. Foto: Jan Høst- Rammeavtalen er en naturlig videreutvikling av det tette samarbeidet vi alltid har hatt med OD, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU.

OD og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er begge sterke kunnskapsetater i geologiske fag. Samtidig arbeider begge med statlige oppgaver innenfor delvis beslektede fagområder.

Den nye avtalen, som ble inngått 28. oktober, fastslår blant annet at det årlig skal avholdes minst ett møte hvor institusjonenes øverste ledere deltar.

Avtalen innbefatter samarbeidsprosjekter, samordning av data, internasjonalt samarbeid og kompetanseutvikling.