November 5th 2009

Isbreer og endemorener

Jeg har et spørsmål om landformer knyttet til isbreer. Kan det dannes en endemorene uten at brefronten beveger seg i det hele tatt?

Ja, det kan faktisk skje. Isbreer siger sakte fram over terrenget, kanskje bare noen cm eller dm i året, men de jobber over lang tid!

Tenk deg at du følger iskrystallenes bane fra de faller som snø høyt oppe på breen, blir dekt av neste års snø osv. De siger fram helt til de er kommet ned til brefronten. På sin vei vil isen slipe og skure på underlaget og dra med seg stein, grus og sand som dels knuses ned til leirslam. Dette fungerer som et indre "transportbånd" i bunnen av breen, og denne indre transporten foregår alltid fram mot fronten, enten breen i sin helhet vokser, krymper eller også når brefronten stopper opp og står i ro.

Når fronten står i ro tilstrekkelig lenge, dvs at avsmeltingen er akkurat så stor at den oppveier tilførselen av is (breen er i balanse), vil løsmassene fra "transportbandet" avsettes på samme sted over tid. Sand, grus, stein og leire hoper seg opp akkurat ved brefronten, og kan da danne en løsmasserygg, - som altså er en endemorene.


Endemorener dannes likevel mye lettere i de tilfeller hvor breen rykker litt fram, for da får den i tillegg en slags "bulldoser"-effekt og kan danne rygger ved at den skyver sammen løsmasser som måtte finnes i tynne eller tykke lag oppå berggrunnen i det terrenget der isen rykker fram.