December 21st 2009

Heder på verdens største geofysikk-møte

Forsker Suzanne McEnroe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er hedret ved det årlige høstmøtet i American Geophysical Union (AGU). Som første kvinne holdt hun nylig det prestisjetunge Edward Bullard-foredraget i San Francisco.

Suzanne Mc EnroeNANONIVÅ: NGUs Suzanne Mc Enroe er den første kvinne som har holdt Bullard-foredraget i San Francisco. Foto: Halfdan Carstens/GeoPublishingAGUs høstmøte samler nærmere 16.000 forskere, lærere, konsulenter og studenter fra hele verden, og er regnet som den største og mest prestisjefylte konferansen for geofysikere.

Suzanne McEnroe er den første kvinne og den første "norske" som er blitt spurt om å holde Bullard-foredraget under konferansen.

Gjennom Norges forskningsråds Petromaks- og Nanomat-prosjekter, har McEnroe og hennes forskergruppe i flere år studert magnetiske egenskaper i mineraler på nanoskala. Målet er blant annet å utvikle et framtidig stabilt syntetisk langtidsminne til bruk i industriprodukter. Tittelen på foredraget var Rocks that remember.

Suzanne McEnroe arbeider for tiden på et Marie Curie-stipend i regi av EU og har kontor på Bayerisches Geoinstitut (BGI) ved Bayreuth-universitetet i Tyskland.