January 4th 2010

Skrev samarbeidsavtale med Kina

Få dager før jul inngikk Norges geologiske undersøkelse (NGU) samarbeidsavtale med verdens største geologiske undersøkelse, China Geological Survey (CGS). Dermed er alt klart for geologisk samarbeid på tvers av verdensdelene.

Morten Smelror og Li Guangyong undertegner avtale mellom CGS og NGUAdm dir. Morten Smelror ved NGu og viseadministrerende direktør Li Guangyong fra CGS signerer avtalen.En delegasjon med ledere fra Kinas geologiske undersøkelse har denne uken vært på besøk i Trondheim. Formålet med turen var å undertegne en samarbeidsavtale med NGU.

To dager før jul ble avtalen signert, og det formelle grunnlaget for utveksling av erfaring og geologisk kunnskap mellom NGU og verdens mest folkerike land, er dermed på plass.

- Ingen utviklingshjelp

Morten Smelror og Li Guangyong etter avtale NGU CGS er signertMorten Smelror og Li Guangyong besegler avtalen med et håndtrykk.- Den kinesiske delegasjonen sier selv de kommer fra et utviklingsland, men det er ingen tvil om at de er i besittelse av både avansert utstyr og gode metoder for kartlegging og modellering, sier administrerende direktør ved NGU, Morten Smelror.

Samarbeidet vil dermed være gjensidig, og absolutt ikke en form for utviklingshjelp.
Avtalene kom i stand etter initiativ fra kineserne. De vendte seg mot Norge siden de vurderer NGU som en interessant samarbeidspartner innen felt som maringeologi, urbangeologi, miljøgeokjemi og skredkartlegging.

Planlegger gjenvisitt

- Vi må nå sette oss ned og se på hvordan dette samarbeidet skal organiseres i praksis, sier Smelror. Tidlig på året i 2010 drar trolig han på gjenvisitt til Kina for å se nærmere på hvordan CGS jobber. 

Det besøket gleder han seg til.

Kinesisk delegasjon og norsk vertsskapDen kinesiske delegasjonen og det norske vertsskapet samlet til gruppebilde etter signeringen av avtalen.

-CGS er en organisasjon med enorme ressurser. Bare en eneste avdeling hos dem, disponerer flere og bedre forskningsskip enn det hele Norge kan framvise til sammen, forteller Smelror.

CGS nyter stor status i Kina. De har gitt viktige bidrag til landets hurtige økonomiske vekst gjennom de siste årene. God oversikt over og effektiv utnyttelse av egne naturressurser er en viktig nøkkel til slik ekspansjon. Fagfeltet nyter trolig også godt av at Kinas sittende statsminister, Wen Jiabao, er utdannet geolog.

Tyvstartet samarbeidet

Allerede for en måned siden, var for øvrig den første delegasjonen med kinesiske forskere på besøk hos NGU. De ønsket å oppdatere seg på hvordan NGU arbeider med kartlegging av forurenset grunn i byområder og av havområdene våre. 

Det praktiske samarbeidet med kineserne er dermed allerede i gang, og Smelror sier han gleder seg til å se hvordan det utvikler seg framover.

Kinesisk delegasjon og norsk vertsskapKinesisk delegasjon og norsk vertsskap under besøket i slutten av november.