July 22nd 2010

Nye tjenester fra maringeologi

Nå kan du se 3D-kart av havbunnen eller laste ned maringeologiske kart i PDF, SHAPE eller som WMS-tjeneste. Og det beste er at alt er helt gratis.

3D kart Lofoten

En helt ny serie med havbunnskart fra kartleggingen innenfor MAREANO-området mellom Lofoten i sør og Bjørnøyrenna i nord er nå tilgjenglig på nett. Dette er sammensatte kart, med et stort kart i målestokk 1:100.000 og fire mindre kart i målestokk 1:500.000.

De minste kartene har temaene:

  • Landskap og landformer
  • Jordart 
  • Sedimentasjonsmiljø 
  • Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd

Sytten kart er nå klare, og lagt ut på nett. De er laget som A0-kart, med 300 dpi oppløsning i PDF-format. Dermed kan kartene lastes ned og plottes med god oppløsning i A0-format, men gir også godt resultat i A3-størrelse.

Se kartene her

Hvert av kartene dekker et område på minst to lengdegrader og en halv breddegrad. Kartene kan også bestilles som papirplott fra NGU, og koster da kr. 140 + porto pr. stk.
 
Andre kartprodukter som kan lastes ned fritt i denne serien er NGUs kart med temaene Bunnsedimenter - kornstørrelse, Bunnsedimenter - dannelse (jordart), og Sedimentasjonsmiljø. Disse er laget i shape-format og kan tas inn i brukerens egen GIS-programvare, som f.eks. ArcMap. Dataene kommer både i UTM33-projeksjon, og i geografiske koordinater.

Se kart i SHAPE her
 
I tillegg blir WMS-tjenestene som brukes i karttjenesten på mareano.no, gjort lettere tilgjengelig. Her er det tjenestene Bunnsedimenter (sedimenter og sedimentasjonsmiljø), Geokjemi (tungmetaller) og Terrengformer (landformer og landskap) som lanseres nå.
 
NGU tar gjerne imot tilbakemeldinger på erfaringer og forslag til forbedringer.

Her finner du nedlastingstjenestene  

Nå kan du også se 3D-kart fra havområdene utenfor Norge. Sjekk hvordan en  fiskebank ser ut, hvor langt ut det er til dyphavet utenfor kontinentalsokkelen, eller hvor dypt det er rundt de flate øyene ytterst i Lofoten.

Alle havbunnsdata er hentet inn via MAREANO-programmet. Kilde for dybdedata er Kartverkets sjødivisjon, bilder av livet i havet er fra Havforskningsinstituttet og geologiske data/bilder er fra Norges geologiske undersøkelse.

Her finner du 3D-kartene