May 7th 2010

Avstand mellom borebrønner

Finnes det noen generell regel for avstand mellom to borebrønner? Eller må dette vurderes i hvert enkelt tilfelle?

Går ut fra at problemstillingen gjelder energibrønner. Dette kommer an på mange ting, som brønnenes dyp, bergets varmeledningsevne, energiuttaket etc. Undersøkelser gjort av den svenske varmepumpeforeningen SVEP, viser at brønner som står mer enn 30 m fra hverandre kan regnes som helt uavhengige av hverandre. Hvis man av plasshensyn eller andre årsaker må ha brønnene tettere, går dette også an, men etter noen år vil de nok begynne å påvirke hverandre.