June 9th 2010

Toppforsker og eks-NGUer på norgesbesøk

Den anerkjente, indiskfødte geofysikeren Manik Talwani kommer til Norges geologiske undersøkelse (NGU) fredag 28. mai for å holde et foredrag i NGUs Goldschmidt-serie. Senere reiser han til Tromsø for å delta på konferansen Arctic Days.

Manik TalwaniJULEBORD: Manik Talwani (sittende i midten) på julebordet til Geofysisk Malmleting (GM) i Trondheim i 1953.

Manik TalwaniLAB: Arbeidet ved GM var viktig for Manik Talwanis videre karriere. Her er han på laboratoriet i 1953.Talwani var ansatt på daværende Geofysisk Malmleting (GM) i Trondheim, som senere ble en del av NGU, i syv måneder fra sommeren 1953.

- Han er 77 år nå, men likevel meget aktiv. Dagens unge geofysikere lærer fortsatt mye av Talwani, forteller leder Odleiv Olesen ved laget for sokkelgeofysikk ved NGU. Det var Olesen som inviterte Talwani til Trondheim, når han først var i Norge.

I Tromsø skal Talwani presentere en ny type tyngdemålinger (FTG) for leting etter diamanter og oppfølging av oljeproduksjon og CO2-lagring.

Professor i USA

Manik Talwani gjorde raskt karriere som professor i USA, først ved Columbia University i New York og som leder for de internasjonale dyphavsboringer. De siste 25 årene har han arbeidet ved Rice University i Houston, Texas.

- Han utviklet blant annet geofysiske algoritmer som ennå i dag utgjør kjernen i en del modelleringsprogrammer. Samtidig deltok han i tidlige studier på Vøringplatået utenfor Midt-Norge. Talwani er også mannen som sørget for det første tyngdemålingsutstyret på månen, noe han senere er blitt hedret for av NASA, forteller Olesen.

Glad i feltarbeid

Selv forteller Talwani at han arbeidet med seismiske målinger, elektromagnetiske eksperimenter for malmprospektering og med bygging av magnetometre for flymålinger da han var ansatt i Trondheim.

- Hvis jeg skal velge ut syv måneder av mitt liv som har påvirket meg mest, rent profesjonelt, velger jeg mine syv måneder i Norge. Her lærte jeg at teori og eksperimenter er like viktig. I tillegg var det rom for utendørs feltarbeid, noe som absolutt var å foretrekke for en som stort sett arbeidet bak et skrivebord, sier Talwani.

På jakt etter olje

Geofysikeren understreker at han har hatt et langt og nært forhold til Norge. Han har arbeidet med geofysiske målinger på Vøringplatået i Nordsjøen, og har også tilbrakt mange somre i båt i Norskehavet for å spore sedimentpakker på havbunnen som kan være interessante for oljeindustrien.

Allerede i 1981 ble Manik Talwani utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo.