August 9th 2010

Hvordan bestemme dypet til fjell

Finnes det et instrument som kan lokalisere fjell på tomta mi? Vi har boret et hull på 50 m uten å treffe på fjell.

Det er flere metoder som kan benyttes til å bestemme dypet til fjell.

Refraksjonsseismikk er en vanlig brukt metode. Da legger man ut en kabel med geofoner på bakken. En lydpuls sendes ned i bakken (bruker en liten dynamittgubbe), og tiden denne lydpulsen/lydbølgen bruker ned og opp registreres. Det er den refrakterte (brutte) lydbølgen som brukes. Ut fra dette og lydhastigheten i mediet kan en beregne dypet.

Elektriske målinger: Dette er en metode hvor man via elektroder sender strøm ned i bakken. Med to potensialelektroder i forskjellige posisjoner måler man spenningen mellom disse. Ut fra dette kan en beregne en tilsynelatende elektrisk motstand i undergrunnen. Når en kjenner motstanden til for eksempel grus, sand og fjell, kan man ved å gjøre målinger i mange posisjoner plotte opp et tversnitt av undergrunnen som viser moststandsforholdene. Fjell har vanligvis en mye høyere motstand en løsmasser, og ut fra det bildet en får kan en anslå dypet til fjell.
Praktisk foregår det ved at en legger ut spesialkabler på bakken som er koblet til elektroder med en bestemt avstand mellom. Lengden på disse kabelutleggene kan variere fra 200 - 2000 m alt etter hvor mye som skal kartlegges.

Georadar: Georader er en elektromagnetisk metode som sender en elektromagnetisk puls ned i bakken. Tiden ned og opp som denne pulsen bruker til for eksempel fjell registreres. Da kan man beregne dypet. Denne metoden har ikke så stor dybderekkevidde som de to første, og 50 m er definitivt for dypt til denne metoden.

Se mer om forskjellige geofysiske målinger og metoder på NGUs sider om bakkegeofysikk