October 8th 2010

Avslører havbunnen i 10 knop

Kartlegging av havbunnen er et møysommelig arbeid. Men med avansert utstyr kan selv transportetappene i 10 knops fart med forskningsfartøyet G.O. Sars brukes til innsamling av viktige data.

kart topas NordlandHavbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen er aktuell i MAREANO-prosjektet. Dette området kalles Nordland VII. I høst har havbunnen nord og sør for Nordland VII vært i fokus.Med et avansert ekkolodd samles informasjon om havbunnen så langt som 130 meter ned i sedimentene - mens båten gjør unna "kjedelige" transportetapper.

Topas - en forkortelse for topografisk parametrisk sonar - er navnet på instrumentet som gjør de hurtige og viktige registreringene av sedimentene på havbunnen. Topas'en sender lydbølger nedover i havbunnen, omtrent som et kraftig ekkolodd.

- Under gunstige forhold sender den signal 130 meter ned i havbunnen, men et sted mellom 80 og 90 meter er mer vanlig. På denne måten får vi data som avslører om havbunnen er hard eller bløt, fast fjell eller løsmasser, forteller geolog Leif Rise ved NGU.

På årets høsttokt har geologene samlet inn mye gode data fra havbunnen ved hjelp av Topas. På en lang transportetappe i hele 10 knops fart ble det samlet inn gode data over en strekning på 500 kilometer. Når disse registreringene nå har blitt analysert av geologene, trer det fram gamle skred og dype gjel som forteller historien om hvordan havbunnen har blitt til gjennom tusenvis av år.

MAREANO-prosjektets medarbeidere ombord på G.O. Sars under høstens tokt har samlet inn ferske data fra kysten utenfor Nordland og Troms. Her kan du lese deres beskrivelse av hvordan data samles og hva havbunnen forteller.

Forfattere er Leif Rise, Valérie Bellec og Henning Jensen fra Norges geologiske undersøkelse og Asgeir Steinsland Havforskningsinstituttet.

Avslører geologiske hemmeligheter i 10 knops fart