January 3rd 2011

Grunnvann til Lesjaskog

Geologisk kartlegging av løsmassene i Lesja og Dovre, fører til trygg grunnvannsforsyning til Lesjaskog. Etter planen skal arbeidet med å føre fram grunnvann fra uttaket ved Grøna ta til allerede i 2011.

GrunnvannsboringGRUNNVANN: Her gjennomfører brønnboringsfirmaet Brødrene Myre AS prøveboring etter grunnvann ved Grøna i Lesja kommune i 2009. Foto: Bjørn A. FollestadI løpet av de siste 10 årene har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført en omfattende kartlegging av sand, grus, jord og leire i kommunene Dovre og Lesja.

- Flere kommunale problemstillinger er imøtekommet gjennom prosjektet. Den mest interessante er kanskje at Lesjaskog i Oppland nå kan vente seg en mer pålitelig vannforsyning, sier forsker Bjørn A. Follestad ved NGU.

Vellykket testbrønn

Lesja benytter seg i dag av overflatevann, men så sent som i desember 2010 frøs vannet og kommunen måtte inn med kriseløsninger ved Lesjaskogvannet. Nå kan forsyningen gjøres langt mindre sårbar for kulde.

- Vår kartlegging viste at det var mulig å ta ut grunnvann i området. Arbeidet ble fulgt opp med boringer og undersøkelser med georadar. Prøvetakingen viste at grunnvannet har god kvalitet og at det er mulig å ta ut betydelige mengder, sier Follestad.

I 2009 ble det etablert en vellykket testbrønn etter Mattilsynets krav. Etter planen kan et uttak ved Grøna vest for Lesjaskog lengst nord i Gudbrandsdalen, etableres allerede i 2011. Målet er i første omgang å forsyne Lesjaskog, og på litt lenger sikt også tettstedet Bjorli, noen kilometer lenger nordvest langs E 136.

Kommunalt samarbeid

Forsker Bjørn A. Follestad understreker at det er gjennomført flere delprosjekter med støtte fra kommunene i løpet av kartleggingsarbeidet. Det er blant annet skaffet til veie en oversikt over fyllmasser som grus og pukk. Sammen med alt annet materiale er det lagt inn i NGUs databaser og gjort fritt tilgjengelig for alle.

- Her har vi også sett på geologiske opplevelser rundt nasjonalparkene. Det er etablert en skiltet rundtur fra E6 ved Hjerkinn til Ringebu. Fra Ringebu kan man følge vegen over Ringebufjellet til Atndalen og møtet med en nyopprettet nasjonal turistveg. Ruten følger turistvegen nordover til Folldal og videre til Hjerkinn. Også Slådalen fra Lesja til Vågå er med i dette opplegget. Langs vegene er det satt opp skilter hvor den lokale geologien blir omtalt, forteller Bjørn A. Follestad.

FolldalINFOSKILT: Forsker Bjørn A. Follestad forteller interesserte geologer fra NGU om geologiske opplevelser med utgangspunkt i Stormoegga i Folldal. Foto: Reidulv Bøe

Nasjonal turistvegOPPLEVELSER: Rondane sett fra den nasjonale turistvegen i Atndalen. Det var i dette området bildekunstneren Harald Sohlberg malte Vinternatt i Rondane på begynnelsen av 1900-tallet. Her er det skilt langs vegen og utbygde rasteplasser med informasjon om geologiske opplevelser. Foto: Reidulv Bøe