January 12th 2011

Nansen-Amundsen-året i Artic Frontiers

Søndag 23. januar går startskuddet for Nansen-Amundsen-året 2011. Året blir offisielt åpnet av utenriksminister Jonas Gahr Støre under et utendørs folkearrangement ved Framsenteret i Tromsø.

TromsøISHAVSKATEDRALEN: Flere store arrangementer preger Tromsø i januar. Foto: Nancy Bundt/edelpix.com

Morten SmelrorINVITERT: Morten Smelror er invitert til å holde foredraget "Mining in the Artic" under Artic Frontiers. Foto: Cathrine Dillner HagenSamtidig starter den store konferansen Artic Frontiers i samme by. Her møtes forskere og politikere ei hel uke for å holde foredrag, bygge nettverk og drøfte politiske strategier for en bærekraftig utvikling av Arktis.

Administrerende direktør Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal holde ett av Artic-foredragene tirsdag 25. januar; "Mining in the Artic – the heat is on".

Her skal han ta for seg potensialet for mineralressurser i arktiske områder og blant annet fortelle om NGUs nye storsatsing Mineralressurser i Nord-Norge (MINN).

Opptatt av geologi

Den arktiske konferansen blir dermed naturlig knyttet til Nansen-Amundsen-året. Gjennom hele 2011 markerer Norge at det er 100 år siden polfarer Roald Amundsen og hans menn nådde Sørpolen, og at det er 150 år siden Fridtjof Nansen ble født.

- Som naturvitenskapsmann var Fridtjof Nansen opptatt av geologi. Han publiserte selv betydelige arbeider innen utviklingen av kontinentalsokkelen, havnivåendringer, og dannelsen av de norske fjordene og strandflaten, forteller Morten Smelror, som i den forbindelse gjerne nevner Fram-ekspedisjonen i 1893-96:

- De første geofysiske målingene i Polhavet ble faktisk utført under Fram-ekspedisjonen. I den offisielle litteraturen blir geofysikeren O. Hecker anerkjent som den første som utførte tyngdemålinger til havs i 1901, over Atlanterhavet fra Tyskland til Brasil. Men denne æren bør nå rettmessig tilfalle løytnant Sigurd Scott-Hansen for hans målinger i Polhavet noen år tidligere, sier Morten Smelror.

Heltenes læremestre

Målet i jubileumsåret er økt kunnskap om, og engasjement rundt, Nansen og Amundsen. Gjennom en rekke markeringer flere steder i Norge blir rollene som nasjonsbyggere og polarhelter, vitenskapsfolk og litterater, belyst. For Nansens del også hans innsats på det humanitære området og hans rolle som diplomat og politiker.

Under åpningen i Tromsø vises blant annet utstillingen ”Snowhow: Polarheltenes læremestre: Inuitter, samer og ishavsfolk”. Her får publikum lære hvordan de polare suksessene til Nansen og Amundsen kan knyttes til kunnskap fra inuitter, samer og nordnorske sjømenn.

Samme dag holdes det vitenskapelige seminaret ”From Lomonosov to Nansen – and beyond”, som fokuserer på den internasjonale arven etter Mikhaíl Lomonósov og Fridtjof Nansen. Programmet inneholder også foredraget "Artic Journey", hvor Børge Ousland og Daniil Gavrilov forteller om sine seilinger gjennom Nordvest- og Nordøstpassasjen.