January 27th 2011

Kåppår, krom og Kvitsand

NGU har gitt ut bok om den unike gruvebyen Røros. Byen er anerkjent som verdensarv av UNESCO. Få steder er sammenhengen mellom geologi i natur og kultur mer åpenbar enn her.

Knut WoldenForfatter, rørosing og geolog Knut Wolden.Bergstaden vokste fram på grunn av ressursene fjellet ga. I tillegg til de velkjente koppergruvene, har rørossamfunnet også utnyttet andra av jordas mineralressurser. Kromgruvene i Feragen er et eventyr i seg selv. Kreftene som har skapt landskapet kan også studeres rundt omkring byen, ikke minst i området Kvitsanden landskapsvernområde like utenfor sentrum.

Dette er tema for nummer 13 av NGUs publikasjonsserie Gråsteinen. Geolog og rørosing Knut Wolden har skrevet historien om gruvene i Bergstaden og forklarer hvordan ressursene og det geologiske landskapet har blitt til.

Turtips fra Røros

I tillegg gir forfatteren turtips for Rørosområdet, med geologiske opplevelser underveis. Boken utgis i samarbeid med Tapir akademiske forlag.

I salg nå!

Gråsteinen nr. 13: Røros: Verdensarv av kåppår, krom og Kvitsand. Om fjell, malm gruver og istidsspor i Rørosområdet. Boka er i salg hos bokhandlere på Røros, hos Tapir eller hos NGU. Pris: 350,- Bestill boka nå!