February 18th 2011

Hvorfor/hvordan skapte vulkanutbruddet fra Eyjafjóllajókull en askesky?

Hvorfor/hvordan skapte vulkanutbruddet fra Eyjafjóllajókull en askesky?

Vulkanen Eyjafjóllajókull er en av mange vulkaner på Island og de er ofte aktive. Faktisk så er hele Island vulkansk og befinner seg mellom to store plater, den amerikanske og den europeiske plate. Disse to platene driver fra hverandre og mellom de, dannes det ny skorpe i form av vulkanisme. Så Island blir bredere hvert år (1-2 cm).

Når en vulkan blir aktiv kan den være voldsom. Det sprenges og rives i bergartene rundt og store og små partikler kommer opp i atmosfæren. De minste partiklene kan spres rundt i store avstander fra vulkanen. Dette er ikke unikt for Eyjafjóllajókull, men helt vanlig for alle vulkaner. Det som var spesielt i dette tilfellet var at været og vindene førte til at partiklene ble spredt til våre områder og flytrafikken ble hardt rammet. Det er helt vanlig at flytrafikken blir rammet i andre deler av verden også, og ganske vanlig i for eksempel Alaska og i Indonesia.

En kjent vulkan i Indonesia er Toba. Den hadde et stort utbrudd for ca. 73 tusen år siden, mye større enn det vi har hatt i historisk tid. Vindene førte med seg asken til India hvor det ble avsatt ca. 6 meter med aske lokale steder. Så vi kom relativt godt ut av det denne gangen