February 18th 2011

Hvordan er tilgangen på rent drikkevann i Eritrea?

Jeg holder på med et skoleprosjekt der jeg skal sammenligne tilgangen på rent drikkevann i to områder. Jeg valgte Norge og Eritrea. Ser at det er vanskelig å finne informasjon om tilgang på rent drikkevann i Eritrea, og årsaker. Vet dere noe om hvordan befolkningen i Eritrea får tilgang til vann? og hydrologiske forhold?

Eritrea ligger i Sahel-beltet som får monsunregn med stor intensitet, men regnet kommer sjelden og med lite forutsigbarhet. Siden landet er totalt avskoget, er det lite som holder på vannet, og mesteparten av avrenningen går som kraftige flommer i elvene. Mellom regnskyllene er elveløpene så godt som tørre. Det er bare én elv som har vannføring hele året (Setitelven) og det er ingen sjøer. Det er bygd en del dammer i elveløpene for å fange opp og lagre vannet når det kommer.

Folk får stort sett drikkevannet sitt fra grunnvann i gravde brønner, men også fra borede brønner. I tillegg til drikkevann er det stort behov for vann til jordbruksvanning (irrigasjon). Vannkvaliteten varierer, og særlig langs kysten kan høy saltholdighet være et problem. Bakterier og nitrat kan ofte være et problem pga mangelfullt sikrede brønner og forurensning fra latriner. I Anseba-regionen kan høyt fluorinnhold i grunnvannet være et problem. Dette skyldes geologiske forhold. Stort inntak av fluorholdig vann kan skade tennene (dental fluorose) og ved ekstra høye fluorkonsentrasjoner kan også skjelettet bli skadet (skeletal fluorose).

Mer informasjon om vannforvaltning og hydrologiske forhold i Eritrea:

http://www.eoearth.org/article/Water_profile_of_Eritrea#gen3