February 18th 2011

Er det forskjell på en canyon og en gorge?

Hva er egentlig forskjellen på en canyon og en gorge?

"Canyon" og "Gorge" er synonymer og betyr dal som er erodert av vann ned i fast fjell. I Norge er det riktige ordet "gjel", med det mest kjente eksemplet Jutulhogget som ble dannet av voldsomme vannmasser når siste innlandsisen smelte vekk. Hvis dalen kun er erodert ned i løsmasser kaller vi det i Norge vanligvis for "ravine".

Ordet "Canyon" har spansk opphav og brukes i Sør-/Nord-Amerika. Ordet "Gorge" har engelsk opphave og brukes i andre deler av verden.