February 18th 2011

Steiner det er lett å bore i

Finnes det fine steiner som det er lett å bore i?

Det finnes mange typer steiner som er lett å bore i, men om vi holder oss til steiner som finnes i Norge, er det spesielt tre typer vi tenker på:

1) Kalkstein og marmor, som består av mineralet kalsitt. Ofte er fargene hvit og grå, men det finnes også eksempler på rødlige og grønne varianter.
2) Kleberstein inneholder mye talk og kan være lett å bore i, og også skjære med en kniv. Fargen er vanligvis nyanser av grønt.


Kalkstein og klebestein kan være sterke steiner som ikke brekker så lett i stykker.


3) Skifer er en tredje type stein, som inneholder et mykt mineral som heter glimmer. Det finnes mange typer skifer, og om de inneholder mye glimmer er de lette å bore i. Men samtidig er de også lette å brekke i stykker. Skifer har mange forskjellige navn og finnes i mange farger.


Om man er interessert i å se slike steiner, anbefales et besøk på et steinsenter som sikkert har noen biter man kan teste på. Det er også mulig å finne disse steintypene (bergartene) mange steder i Norge, men da må man være lokalkjent i området, eller ha geologiske kart.