March 3rd 2011

Lab-forsøk med kvikkleire

Jeg trenger oppskrift på et lab-forsøk med kvikkleire. Hva skjer med leire under belastning, med og uten tilsatt salt?

Dette kan demonstreres med to prøver plassert i hver sin skål: en fra kvikkleire og en fra fastere leire. Legg på en liten belastning, og det skjer kanskje ingen ting? Ved å legge på økende belastning (likt på begge) vil en se at kvikkleireprøven kollapser, mens den andre forblir uforandret. Har du ingen referanseprøve fra fast leire kan du selvsagt også demonstrere bare med en kvikkleireprøve. Kvikkleireprøven vil sige utover som en seig velling, og du kan bruke en skje til å løfte opp noe som du lar renne tilbake i skåla. Når alle har sett hvor tyntflytende kvikkleira blir, kan du strø på vanlig finsalt og røre godt inn i massen. Den vil da stivne umiddelbart.
Poeng: Det er saltet som gjør leira fast!.

I naturen har leire blitt avsatt på havbunnen, med salt porevann (3,5 %) i små porer mellom de enkelte leirkornene. Landhevning etter siste istid har løftet mye gammel havbunn opp til tørt land, og over lang tid kan da saltvannet i porene vaskes ut og erstattes av ferskvann fra nedbør eller grunnvann. Leira defineres som kvikkleire når saltinnholdet i porevannet kommer under en kritisk grense på knapt 1 %. Da er den svak og kan bli så ustabil at det går store kvikkleireras. Når man har kartlagt kvikkleira kan man ta sine forhåndsregler for å hindre at slikt skjer.