May 16th 2011

Varsler norsk mineralstrategi i 2012

Nærings- og handelsdepartementet skal utarbeide en strategi for mineralnæringen, som skal ferdigstilles våren 2012. Strategien vil gjennomgå sentrale rammebetingelser for næringen.

Trond GiskeSTATSRÅD: Trond Giske lover at mineralstrategien skal være på plass våren 2012.- Et svært gledelig signal. Nå gjelder det å fylle strategien med godt innhold, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU.

Den nye mineralloven, som trådte i kraft 1. januar 2010, forbedret rammevilkårene og forutsigbarheten for mineralnæringen. Som en oppfølging av arbeidet med mineralloven, har regjeringen besluttet at Nærings- og handelsdepartementet skal utarbeide en mineralstrategi.

Prisøkning på råvarer

- Den kraftige økningen i råvarepriser de siste årene har gjort at det nå vurderes utvinning fra mange mineralressurser som tidligere ikke ble vurdert som kommersielt interessante, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

- Prisøkningen har bakgrunn i langvarig økt etterspørsel, særlig fra Kina. Utviklingen gjør det naturlig å se på rammebetingelsene for mineralnæringen i Norge. Vi vil finne ut om myndighetene kan gjøre mer for å legge til rette for økt verdiskaping i næringen, påpeker Giske i en pressemelding.

Press på viktige metaller

NGUs Morten Smelror understreker at presset på de strategisk viktige metallene vil fortsette å øke i verden. - For eksempel blir over 20 prosent av verdensproduksjonen av enkelte metaller brukt i europeisk industri, mens bare tre prosent blir produsert fra gruver i EU-landene, sier han.

EU-kommisjonen la i 2008 fram en mineralstrategi for å sikre EUs tilgang til mineraler fra europeiske ressurser. Den europeiske satsingen tar utgangspunkt i behovet for en bedre kartlegging, både i kjente malmforekomster og gjennom nye funn. Samtidig ønsker EU økt satsning på forskning og utvikling.

- En slik langsiktig strategi vil naturlig nok også omfatte de mulighetene som ligger i norske fjell. Derfor er jeg tilfreds med at en mineralstrategi nå også kommer på vår nasjonale dagsorden, fastslår Morten Smelror.

Muligheter for næringen

Trond Giske påpeker at den nye mineralstrategien blant annet vil omtale globale trender, norske mineralressurser, norsk mineralnæring, kartlegging, koordinering, forskning, utvikling og kompetanse.

- De økte prisene gir muligheter for næringen, og mineralloven gir et godt rammeverk for å ta i bruk i de mulighetene som ligger der. I arbeidet med strategien vil vi legge vekt på at rammevilkårene for mineralvirksomhet gir god forutsigbarhet for næringen, sier statsråd Trond Giske.