June 18th 2011

Geokjemiske analyser av 2200 jordprøver

Nå foreligger de geokjemiske analysene av hele 65 elementer i nesten 2200 jordprøver fra morene i Nordland, Troms og Finnmark. Rapporten er NGUs første leveranse det det omfattende programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN).

GullkartetGULLKARTET: Den geokjemiske fordelingen av gull i over 1000 jordprøver i Finnmark. Kart over alle elementene kan lastes ned fra spalten til høyre.Rapporten som nå er offentliggjort, inneholder også kart for fordelingen av grunnstoffene i de tre nordligste fylkene. Mange viser en klar sammenheng med berggrunnsgeologien.

- En rekke multielementområder som avviker fra normalen - såkalte anomalier - kan forsvare oppfølgingsarbeid i tida som kommer, heter det i rapporten.

Koordinator for MINN-programmet, NGU-forsker Jan Sverre Sandstad, er svært tilfreds med analyseresultatene, som er sammenstilt av NGU-forskerne Clemens Reimann og Tor Erik Finne i samarbeid med statistikeren Peter Filzmoser.

Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er initiert av norske myndigheter, som har gitt Norges geologiske undersøkelse (NGU) tilsagn om 100 millioner kroner over fire år for å kartlegge mulighetene for nye og gamle mineralerressurser i nord.