July 11th 2011

Første data fra Mauken i Troms er tilgjengelig

Nå foreligger de første geofysiske data fra programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). Magnetiske data fra 800 kvadratkilometer i Mauken-området i indre Troms er tilgjengelig for nedlastning.

HelikoptermålingerFRA LUFTA: De geofysiske målingene i indre Troms ble utført i juni.De geofysiske målingene fra helikopter over Mauken i Troms ble under gunstige værforhold fullført i juni etter solid innsats av piloter fra HeliScan og NGUs egne operatører.

Magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data ble samlet inn over et cirka 800 kilometer stort område.

Slike målinger foregår ved at helikopteret flyr i rette linjer for hver 200 meter og med konstant høyde 60 meter over bakken. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. En målesonde festet direkte til helikopteret registrerer radioaktiv stråling fra bakken. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien.

De nye data viser interessante mønstre som vil bidra til økt kunnskap om berggrunnen og mulighetene for mineralforekomster i området, sier lagleder Jan Steinar Rønning, som er ansvarlig for NGUs geofysiske målinger fra helikopter.
 
Offentliggjøring av alle geofysiske data fra MINN-programmet skjer både som georefert tiff-fil og i Geosoft-format på ngu.no.

Data kan fritt benyttes under forutsetning av at det henvises til kilde, altså: Norges geologiske undersøkelse (NGU). Ved å gå til siden for nedlastning av data, aksepterer brukeren samtidig betingelsen om at data ikke kan videreselges.