July 25th 2011

Snart slippes nye data fra Mauken og vestlige Finnmarksvidda

Nye geofysiske data fra programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er snart klare for publisering. Elektromagnetiske data fra 800 kvadratkilometer i Mauken-området i indre Troms er tilgjengelig for nedlastning 10. august. Samtidig blir reprosesserte data fra de vestlige områdene av Finnmarksvidda publisert.

Helikopter ble benyttet for å gjennomføre geofysiske målinger for NGU i Mauken-området i sommer.

De geofysiske målingene ble utført med helikopter over Mauken i juni.

Magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data ble samlet inn over et cirka 800 kvadratkilometer stort område. Magnetiske data fra dette området ble publisert i midten av juli.

Elektromagnetiske data

Nå er de elektromagnetiske data snart klar for publisering. Onsdag 10. august legges ut tre kart som viser resistiviteten i bakken (inverse av elektrisk ledningsevne).

Målinger av denne typen foregår ved at helikopter flyr i rette linjer for hver 200 meter og med konstant høyde 60 meter over bakken. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. En målesonde festet direkte til helikopteret registrerer radioaktiv stråling fra bakken. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien.

Interessante data

Jan Steinar Rønning, som er ansvarlig for NGUs geofysiske målinger fra helikopter, forteller at de nye dataene viser interessante mønstre.

- De bidrar til økt kunnskap om berggrunnen og mulighetene for mineralforekomster i området, sier Rønning.

Offentliggjøring av alle geofysiske data fra MINN-programmet skjer både som georeferert tiff-fil og i Geosoft-format på www.ngu.no

Data kan fritt benyttes under forutsetning av at det henvises til kilde: Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Data fra vestlige Finnmarksvidda

Samtidig som de nye dataene fra Mauken er klare, publiseres også reprosesserte og sammenstilte data fra de vestlige viddeområdene i Finnmark, det såkalte "Kautokeino-grønnsteinsbeltet". Dette er data som er samlet i undersøkelser fra 1979-1991, men som nå er prosessert med nye metoder og ny teknologi.