July 22nd 2011

Fransk fisker fant flott fossil

Under en fisketur i Stjørdalselva fant ferierende Jaques Burnet en uvanlig stein i Sørneshølen ved Flornes. Steinen er en såkalt marleik og inneholder avtrykk av ryggraden av en ganske stor fisk.

Fossil i marleik fra Stjørdalselva.Fossil i marleik fra Stjørdalselva.

Fossilet ligger nå til oppbevaring hos Line og Ola Lerfald ved Midtkil Camping, som kontaktet Norges geologiske undersøkelse (NGU) for finne ut litt mer om fossilet.

Fossil i marleik.

Marleik

Morten Smelror, geolog og administrerende direktør ved NGU, forteller at marleiker er en type knollignende steiner som er dannet ved utfelling av kalk omkring dyrerester, som har blitt liggende og råtne på havbunnen mens de ble begravd i bunnslammet.

- Marleiker finnes flere steder i landet der gammel havbunn er løftet opp over havoverflata som følge av landhevingen etter siste istid.

Istider

De siste 2,6 millioner år har Norge vært dekket av is mange ganger. Siste istid begynte for om lag 119.000 år siden. Størrelsen på innlandsisen har variert mye, og vi kjenner til minst 24 kortvarige varmeperioder i løpet av denne perioden. Isen hadde sin største utbredelse for 17.000 år siden, og strakk seg da ut til Eggakanten ytterst på kontinentalsokkelen. Om lag 2.000 år senere begynte siste nedsmelting, men for 10 000 år siden var fremdeles mye av landet dekket av is.

Fjord til fjells

På grunn av vekten av ismassene var landet presset ned, og forløperen til Trondheimsfjorden dekket oppråder som i dag ligger opp mot 190-200 m over dagens havnivå. Fjorden strakte seg da oppover Stjørdalen, forbi Flornes og helt opp til Meråker. I fjorden svømte sel, hvalross og fisk blant isfjell som kalvet i sjøen etter hvert som klimaet ble varmere og isen trakk seg tilbake. Det er restene etter en av disse fiskene som nå er funnet i en marleik ved Flornes.

Smelror kan ikke si hvilken type fisk fossilet er.

- Til det trengs det en ekspert på fiskeanatomi. Dette er i hvert fall ikke en opprettslaks, sier han med et smil. - Men en flott, interessant og ca. 10.000 år gammel fossil er det, det som franskmannen har funnet.

Når franske Jaques Burnet kommer tilbake neste laksesesong får han fossilet til odel og eie, som et håndfast minne fra Størdalselva.

Har du funnet et fossil? Ta gjerne kontakt med NGU.

Bli med i Jakten på den trønderske Juraparken.