August 3rd 2011

Gråstein som kystkultur

I disse dager slippes et nytt hefte i serien Gråsteinen. Forsker Ingvar Lindahl ved NGU beveger seg i denne boka inn i grenselandet mellom geologi og stein i samfunnsutviklingen. Utgangspunktet er en gård i Lødingen Vestbygd.

Ingvar LindahlNY BOK: Forfatteren Ingvar Lindahl har en svært allsidig forskningsbakgrunn med seg fra NGU.Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra.

Stein har også spilt en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Mange forskjellig produkter ble laget av stein. Gamle bergmestre har beskrevet det som ”husflid for gubbene". Andre steder var driften mer profesjonell.

Magisk monzonitt

Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd i Nordland er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie. Der finnes en magisk, mørk monzonitt som er brukt i utallige gravmonumenter, murer og bygninger i inn- og utland. Den skapte levebrød for mange over en periode på omkring 80 år.

I heftet "Steinen fra Annfinnslett. Kystkultur og steinindustri i Lødingen Vestbygd", ser Ingvar Lindahl nærmere på historien om hvordan og hvorfor stein ble en viktig del av identiteten til denne delen av Vesterålen. Her beskriver han hvordan hele bygda, inkludert lensmannen, tok ansvar for steinindustriens ve og vel.

Lignende steder

Langs kysten finnes det flere andre lokalsamfunn med tilsvarende historier. Slik sett er historien om Annfinnslett på mange måter beretningen om steinens rolle i kystkulturen. Da passet det godt at boka ble lansert under Kystkulturdagan i Lødingen Vestbygd i 21.-24. juli.

NGU takker Nordland fylkeskommune som har vært med å delfinansiere utgivelsen.

Lindahl, Ingvar: Steinen fra Annfinnslett. Kystkultur og steinindustri i Lødingen Vestbygd. Gråsteinen nr. 14, NGU, 2011. Pris: 175,-